NARZĘDZIA

We wszystkich filiach Twojej firmy wykonamy skanowanie przedmiotów oznaczonych dostarczonymi przez nas tagami RFID. Skanowanie środków trwałych wykonujemy za pomocą czytników tagów RFID firmy ZEBRA. Są one wyposażone w aplikację SIETOM INVENTORY. Chcesz sprawdzić, jak te narzędzia sprawdziły się w praktyce podczas inwentaryzacji w firmie produkcyjnej?

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Przygotujemy i opracujemy dla Twojej firmy zestawienie środków trwałych w formie elektronicznej (lub papierowej) do wykorzystania w wewnętrznych procesach finansowych firmy.

AKTUALIZACJA REJESTRU

Zestawimy i zaktualizujemy przedmioty zgodnie z rejestrem środków trwałych w CRM Twojej firmy. Każdy przedmiot podlegający inwentaryzacji musi posiadać indywidualny niepowtarzalny identyfikator (numer, kod, itp.) wraz z opisem.

NADANIE I PAKOWANIE RFID

Na wszystkich przedmiotach umieścimy sparowane etykiety/tagi RFID (w formie naklejek). Do każdego przedmiotu z rejestru środków trwałych przypiszemy określony numer identyfikacyjny zawarty w etykiecie/tagu RFID. Dzięki temu połączymy fizyczne tagi na produktach ze spisem w systemie.

RAPORT Z WYNIKAMI

Zebrane podczas skanowania informacje w formie elektronicznej zestawimy z dotychczasową dokumentacją (rejestrem) wskazując na rozbieżności w rejestrze środków trwałych (braki i nadwyżki).

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zapytać o cenę?
Kliknij ➔