Łatwa inwentaryzacja

ŁATWA INWENTARYZACJA

osiągnij cel przy jak najmniejszym nakładzie pracy!

NARZĘDZIA

We wszystkich filiach Twojej firmy wykonamy skanowanie przedmiotów oznaczonych dostarczonymi przez nas tagami RFID. Skanowanie środków trwałych wykonujemy za pomocą czytników tagów RFID firmy ZEBRA. Są one wyposażone w aplikację SIETOM INVENTORY. Chcesz sprawdzić, jak te narzędzia sprawdziły się w praktyce podczas inwentaryzacji w firmie produkcyjnej?

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Przygotujemy i opracujemy dla Twojej firmy zestawienie środków trwałych w formie elektronicznej (lub papierowej) do wykorzystania w wewnętrznych procesach finansowych firmy.

AKTUALIZACJA REJESTRU

Zestawimy i zaktualizujemy przedmioty zgodnie z rejestrem środków trwałych w CRM Twojej firmy. Każdy przedmiot podlegający inwentaryzacji musi posiadać indywidualny niepowtarzalny identyfikator (numer, kod, itp.) wraz z opisem.

NADANIE I PAKOWANIE RFID

Na wszystkich przedmiotach umieścimy sparowane etykiety/tagi RFID (w formie naklejek). Do każdego przedmiotu z rejestru środków trwałych przypiszemy określony numer identyfikacyjny zawarty w etykiecie/tagu RFID. Dzięki temu połączymy fizyczne tagi na produktach ze spisem w systemie.

RAPORT Z WYNIKAMI

Zebrane podczas skanowania informacje w formie elektronicznej zestawimy z dotychczasową dokumentacją (rejestrem) wskazując na rozbieżności w rejestrze środków trwałych (braki i nadwyżki).

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zapytać o cenę?
Kliknij ➔

Verified by MonsterInsights