Łatwa inwentaryzacja

ŁATWA INWENTARYZACJA

osiągnij cel przy jak najmniejszym nakładzie pracy!

Bramka RFID - technologia wspomagająca oszczędności firmy spożywczej

Prowadzenie firmy to duże wyzwanie samo w sobie. Prowadzenie firmy spożywczej to podwójny stres i odpowiedzialność. W końcu nasze produkty będą spożywać ludzie, więc bezpieczeństwo produktu końcowego jest priorytetem. 

W dzisiejszych czasach, producenci żywności muszą stawić jednak czoła wielu wyzwaniom związanym z zarządzaniem swoją działalnością. Przekonał się o tym jeden z klientów naszej firmy.

BRAMKA RFID W BRANŻY SPOŻYWCZEJ


Z CZYM SIĘ MIERZYMY:
Znikająca odzież ochronna ze stanów magazynowych

Jednym z kluczowych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa spożywcze, jest nadmierne „znikanie” odzieży roboczej pracowników. Jest to zjawisko, które może negatywnie wpływać na finanse firmy oraz jej ogólną wydajność. Aby zapobiec temu zjawisku, znany producent żywności zgłosił się do nas po pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

BRAMKA RFID W BRANŻY SPOŻYWCZEJ


CZEGO POTRZEBUJEMY:
Technologii wspomagającej kontrolę stanów

Producenci spożywczy utrzymują duże stany magazynowe, a także odzież ochronną dla swoich pracowników. Niestety, wraz z rozwojem działalności, zaczynają się pojawiać problemy związane z kradzieżami wewnętrznymi. Pracownicy, mając dostęp do magazynu i odzieży roboczej, mogą czuć pokusę ominięcia systemu i zabrania odzieży do użytku prywatnego lub odsprzedaży. Przekonał się o tym nasz klient. Przymykanie oka na ubywającą odzież doprowadziło z czasem do widocznych strat finansowych dla firmy.

Aby skutecznie zapobiegać takim incydentom, producent potrzebował rozwiązania, które umożliwi mu śledzenie i kontrolę stanów magazynowych odzieży. Zastosowanie tradycyjnych metod, takich jak ręczne zliczanie i kontrole, są czasochłonne i bardzo nieprzyjemne dla pracowników. Obniżają morale zatrudnionych osób i wzajemnego zaufania. Postawiono więc na wprowadzenie technologii RFID.


JAK TO ROZWIĄZALIŚMY:
System RFID obejmujący najnowocześniejsze narzędzia – bramka RFID i tagi zaszyte w odzieży

W odpowiedzi na wyzwania związane z kradzieżami odzieży roboczej postanowiliśmy zastosować kompleksowe rozwiązanie – system w technologii RFID, która umożliwia precyzyjne śledzenie stanów magazynowych. System ten opiera się na dwóch kluczowych elementach: czytnikach w postaci bramki RFID i tagach RFID (znacznikach) zaszytych w odzieży.

W zaproponowanym rozwiązaniu czytniki w postaci bramek RFID umieszczone zostały przy wyjściach z magazynu i innych strategicznych punktach, które kontrolują przepływ pracowników z i do firmy. Wykonują one odczyt tagów RFID wszytych w odzież.

Czym są dokładniej tagi RFID? Są to małe znaczniki elektroniczne, które są wszywane lub mocowane do produktów, w tym przypadku do odzieży. Każdy tag RFID zawiera unikalny kod identyfikacyjny. Po przejściu przez czytnik RFID, w tym przypadku bramkę RFID, jest wykonywany odczyt tych danych ze znacznika.  

Każdy tag RFID, czyli znacznik, jest przypisany do poszczególnych danych w systemie. Dlatego też, gdy pracownik przechodzi przez bramkę RFID, system automatycznie dokonuje odczytu informacji. Automatycznie oznacza w systemie, że dany tag RFID został przeniesiony przez bramkę RFID na zewnątrz firmy. Reakcja systemu, czyli alarm świetlny na bramce RFID, pozwala na ewentualną interwencję i natychmiastowe wykrycie incydentu. Odczyt danych jest automatyczny i wykonywany w chwili przejścia pracownika przez bramkę RFID.

Dzięki temu systemowi, klient może monitorować bieżący stan magazynowy odzieży roboczej i mieć dostęp do bieżących aktualizacji danych.

Bramka RFID = mniej znikającej odzieży i bezpieczniejsi pracownicy

Wdrożenie przez firmę SIETOM technologii z zastosowaniem bramki RFID przyniosło wiele korzyści dla klienta. Tagi RFID zaszyte w odzieży pozwoliły na szybkie wykrywanie w systemie i powstrzymanie dalszego rozwoju zjawiska znikających ubrań. Zainstalowanie czytników RFID w postaci bramek poskutkowało oczywiście również oszczędnościami finansowymi w firmie. Ponadto zastosowanie rozwiązania z technologią RFID umożliwiło precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi. Dzięki stałemu dostępowi do danych w systemie można zminimalizować ryzyko braku lub nadmiaru odzieży. Zastosowanie systemu RFID poprawiło również morale zespołu w przeciwieństwie do kontroli fizycznych. 

Podsumowując, wykorzystanie bramek RFID, jak i jakichkolwiek rozwiązań w systemie RFID w produkcji towarów jest nie tylko skutecznym narzędziem przeciwdziałania incydentom ze znikającym sprzętem. Jest to również dobry sposób na zwiększenie ogólnej kontroli nad stanami magazynowymi czy identyfikacją lokalizacji danych towarów. Dzięki systemowi RFID, producenci wielu branż mogą osiągnąć znaczące oszczędności finansowe oraz minimalizować straty w przedsiębiorstwie.

BRAMKA RFID W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Verified by MonsterInsights